თანხის დაბრუნება

წინამდებარე თანხის დაბრუნების პოლიტიკა არეგულირებს დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის, მომსახურების ღირებულების დაბრუნებას.

თანხის დაბრუნების პირობა

 • თუ შპს "სითი ექსპრესი"-ს მიერ დამკვეთის მითითებული მონაცემების შესაბამისი მომსახურების გაწევა არ არის შესაძლებელი.
 • თუ კურიერის გამგზავნთან მისვლამდე მოხდა შეკვეთის გაუქმება. შეკვეთის გასაუქმებლად დამკვეთმა უნდა დარეკოს ან მოგვწეროს ელ. ფოსტაზე info@cityexpress.ge შემდეგი ინფორმაცია:
  • გზავნილის/შეკვეთის უნიკალური კოდი.
  • დამკვეთის სახელი.
  • დამკვეთის ტელეფონი.
 • თუ შპს "სითი ექსპრესი"-ს მხრიდან მოხდა მომსახურების პირობის დარღვევა. რაც არ იყო გამოწვეული ფორსმაჟორული გარემო პირობებით.

თანხის დაბრუნების მოთხოვნა

 • თანხის დაბრუნების მოთხოვნა უნდა განახორციელოს დამკვეთმა.
 • დამკვეთმა ელ. ფოსტის მეშვეობით უნდა გამოგზავნოს შემდეგი მონაცემები:
  • გზავნილის/შეკვეთის ნომერი.
  • შეკვეთის განთავსების თარიღი.
  • დამკვეთის სახელი და გვარი.
  • დამკვეთის ტელეფონის ნომერი.
  • თანხის დაბრუნების მოთხოვნის მიზეზი.
  • ანგარიშსწორების ფორმა - რა გზით მოხდა გადახდა.

თანხის დაბრუნების მეთოდი

 • თანხის დაბრუნება ხდება მომსახურების გადახდის ანალოგიური მეთოდით. ან საბანკო გადარიცხვით დამკვეთის მითითებულ კუთვნილ, ანგარიშის ნომერზე.

თანხის დაბრუნების ვადა

 • თანხის დაბრუნება ხდება მოთხოვნიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

თანხის დაბრუნების მოთხოვნის უარყოფა

 • თუ შეკვეთა უკვე შესრულებულია.
 • თუ შეკვეთა ვერ შესრულდა დამკვეთის/ადრესატის მიზეზით.
 • თუ შეკვეთის შესრულება ვერ მოხდა ადრესატის მისამართზე არ ყოფნის მიზეზით.
 • თუ შეკვეთის გაუქმება არ მოხდა კურიერის მისვლამდე.
City Express

სითი ექსპრესი საკურიერო კომპანია, რომელიც იხარჯება თქვენთვის სტაბილური, გარანტირებული და სწრაფი მომსახურების მოსაწოდებლად.

ჩვენ ვამაყობთ, რომ ყოველდღიურად ასობით წერილი და ამანათი მიგვაქვს დანიშნულების ადგილზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია

გ. ჭოხონელიძის ქ. # 9
0131, თბილისი, საქართველო

+995 32 2 158-158